Behance Served Sites

Served is a collection of sites that showcase category specific content from Behance, the world's leading platform for creative professionals across all industries.

View All Served Sites →

Innovasjon Norge

Info
Statistics
Created:
Last Edited:
17445
450
23
Description
Som en del av regjeringens initiativ for å gjøre Norge til verdensledende innen innovasjon, ble det besluttet å fusjonere de fire sentrale organisasjonene involvert i å stimulere til vekst i næringslivet. Under det nye navnet, Innovasjon Norge, ble Mission bedt om å utvikle den nye identiteten - som en del av fusjonsprosessen. - Vår løsning er basert på veien til innovasjon, og de skrittene som må tas for å bringe ideene frem til markedet. Identiteten ble implementert i 34 land, på samme dag. - “Vi hadde mange utfordringer. En av de største var hvordan fire organisasjoner skulle samles som én. Vi jobbet intenst med intern kulturbygging, der stolthet var et nøkkelord. Vi måtte også ta hensyn til hvordan den nye merkevaren skulle implementeres på svært mange forretningsområder, både nasjonalt og internasjonalt. Den nye merkeidentiteten fra Mission fungerte som samlende og retningsgivende for hele organisasjonen gjennom denne prosessen”, sier Per-Arne Tuftin, direktør for kommunikasjon og sammfunnskontakt i Innovasjon Norge. - Se Innovasjon Norge animasjon -
Project Info
Owners
Tags
Share
  • As part of a government initiative to develop Norway into a world leader in innovation, the four main organisations for stimulating business growth and development were merged into one. Under the new name "Innovation Norway", Mission were asked to develop their identity as part of the unification process. Our solution is based on the path to innovation and the steps needed to get ideas to market. The identity has been implemented in 34 countries to date.

    “We had several challenges, one of the greatest was to merge four organisations within one, we have worked intensely with building an internal culture, where pride has been key. We also had to take into account that our new brand needed to be implemented across a large number of business areas, both nationally and internationally. The new brand identity from Mission has been vital in gathering and guiding the organization through this process.” Per-Arne Tuftin - Director of Communication and Public Relations, Innovation Norway.

Comments: ( Comments )